Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Радчанська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04356337) був реорганізований і увійшов до складу Івано-Франківської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

регуляторні акти

 

Додаток № 1

до рішення Радчанської сільської ради

від 30 серпня 2012 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок залучення та встановлення розміру  пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту Радчанської сільської ради

 

1.1.  Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту село Радча Радчанської сільської ради  (надалі – Положення) розроблене відповідно до ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 40 Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України « Про інвестиційну  діяльність».

1.2. Положення встановлює критерії визначення розміру та порядок сплати

пайового внеску фізичними та юридичними особами  у створенні і розвитку

інженерно-траснспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту село Радча Радчанської сільської ради.

1.3. Дія цього Положення поширюється на всіх забудовників, незалежно від їх форм власності (за винятком випадків, зазначених у пункті 1.4 цього Положення), які:

1.3.1. здійснюють в адміністративних межах населеного пункту села Радча

Радчанської сільської ради  будівництво (реконструкцію) об’єкту будь-якого призначення;

1.3.2. змінюють функціональне призначення об’єктів виробничого та невиробничого призначення, в т.ч. житлових приміщень на нежитлові.

1.4.  До пайової участі не залучаються забудовники у разі здійснення будівництва :

      - 1.4.1. об’єктів будь – якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

     - 1.4.2.  будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;

     - 1.4.3.  будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла з частковим залученням коштів державного або місцевого бюджетів;

     - 1.4.4.  індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів , господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

     - 1.4.5. об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюються за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

     - 1.4.6. об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів  соціальної інфраструктури;

     - 1.4.7. об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного

характеру;

     -1.4.8.  об’єктів інженерної , транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожного господарства (крім об’єктів дорожного сервісу).

 

2. Визначення розміру пайової участі

2.1. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (села Радча) визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування  розміру пайової участі у розвитку інфраструктури). З урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами , стандартами і правилами. При цьому не враховуються  витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і поза майданчикових інженерних мереж і споруд  та транспортних комунікацій.

У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта  не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі інвентаризаційної вартості, встановленої в технічному паспорті на будівлю.

2.2. Величина пайової участі встановлюється в розмірі:

2.2.1. 8 (Вісім) відсотків загальної кошторисної вартості будівництва  об’єкта містобудування – для нежитлових будівель та/або споруд (крім будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення (санаторії));

2.2.2. 4 (Чотири) відсотки загальної вартості будівництва об’єкта містобудування – для багатоповерхових житлових будинків, індивідуальних житлових будинків загальною площею  більше 300,0 квадратних метрів;

2.2.3. Забудовники несуть відповідальність за достовірність представленої інформації щодо кошторисної вартості об’єкта будівництва та не виконання умов договору.

2.2.4. Для  багатоквартирних житлових будинків в умовах договору розмір пайової участі розраховувати пропорційно до площ житлового  і окремо комерційного призначення.

2.3.  Органу місцевого самоврядування забороняється вимагати  від замовника будівництва  надання будь-яких послуг , у тому числі  здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів, крім пайової участі , у розвитку інфраструктури села, передбаченої цим Положенням, а також крім випадку , якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури  населеного пункту села Радча зменшується на суму кошторисної вартості , а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність.

 

3. Порядок залучення і використання пайової участі

3.1.  Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у населеному пункті села Радча Радчанської сільської ради зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури села, крім випадків, передбачених п.1.4. цього Положення.

3.2. Розмір пайової участі визначається не пізніше десяти робочих днів з дня реєстрації виконавчим комітетом звернення забудовника про укладення Договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта містобудування з техніко – економічними показниками  відповідно до п.2.1. цього Положення.

3.3.  Договір про пайову участь укладається не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації звернення забудовника, але до прийняття об’єкта в експлуатацію, а для об’єктів 1-3 категорії складності, до реєстрації інспекцією ДАБК у Івано-Франківській області декларації про готовність об’єкта до  експлуатації.

3.4.  Істотними умовами Договору про пайову участь є:

3.4.1. розмір пайової участі;

3.4.2. термін (графік) сплати пайової участі;

3.4.3. відповідальність сторін;

3.5. Невід’ємною частиною Договору є розрахунок величини пайової участі забудовника в розвитку інфраструктури населеного пункту села Радча Радчанської сільської ради .

3.6.  При прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, рекомендувати представникові інспекції Державного архітектурно – будівельного контролю у Івано-Франківській області при реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації ( для об’єктів 1-3 категорії складності) або при видачі сертифіката перевірити наявність Договору про пайову участь створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту села Радча Радчанської сільської ради.

3.7. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів сплачуються у повному обсязі до прийняття об’єкта  будівництва в експлуатацію єдиним платежем, або частинами за графіком, що визначається Договором.

3.8. Суб’єкти господарської діяльності , що здійснюють житлове будівництво, мають право на відстрочення оплати пайового внеску на розвиток

Інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури до цільового фонду сільського бюджету. Заява подається до Радчанської сільської ради не пізніше терміну сплати, має містити інформацію про суму та термін відстрочення відповідних платежів та відрахувань. Надана заява є невід’ємною частиною Договору.

3.9.  Граничний термін сплати пайового внеску не повинен перевищувати одного місяця після прийняття об’єкта містобудування в експлуатацію.

3.10. Забудовник перераховує кошти на рахунок цільового фонду соціального розвитку  населеного пункту села Радча Радчанської сільської ради. В платіжному дорученні зазначається призначення платежу: «На створення та розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту села Радча  Радчанської сільської ради.»

3.11. Кошти, які надійшли від забудовників на створення та розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури, використовуються виключно на створення та розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту села Радча Радчаської сільської ради відповідно до рішення Радчанської сільської ради.

4. Заключні положення.

4.1. У випадку внесення змін в законодавчі акти України, що регулюють питання сплати Пайової участі, це Положення продовжує діяти в частині, що

не суперечить чинному законодавству.

4.2. У разі невиконання забудовником умов Договору щодо перерахування в повному обсязі коштів відповідно до вказаного Договору, Радчанська сільська рада здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

 

 

Секретар сільської ради                                                             Г.І.Романишин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до рішення Радчаської сільської ради

від 30 серпня 2012 року

 

 

Договір

про пайову участь у створенні і розвитку  інженерно-транспортної

та соціальної інфраструктури

населеного пункту села Радча  Радчанської сільської ради

«____» «_______________ року

        Радчанська сільська рада , в особі сільського голови села Радча Вацеби Василя Михайловича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та ______________________________

______________________________________________________________________

               (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи)

що діє на підставі ______________________________________________________

(далі - Замовник), з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

І. Предмет Договору

1. Відповідно до цього Договору Замовник зобов’язується взяти пайову участь у створенні   і розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту село Радча Радчанської сільської ради  та перерахувати до спеціального цільового фонду Радчанської сільської ради  на спеціальний рахунок цільового фонду соціального розвитку Радчанської сільської ради , відкритий в Управлінні Державного казначейства України в Івано-Франківській області

( рахунок №__________, код ______, МФО______, код ЗКПО ______, банк _____)

(далі – Спеціальний рахунок), грошові кошти на пайову участь у створенні і розвитку інженерно – транспортної  та соціальної інфраструктури населеного пункту села Радча Радчанської сільської ради  у розмірі, що дорівнює ___ відсотки від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, яка визначена проектною документацією та затверджена в установленому законодавством порядку.

Обсяг внеску визначено в Додатку №1 до Договору, який є його невід’ємною частиною.

ІІ. Зобов’язання сторін

1. Замовник зобов’язується перерахувати (однією сумою або частинами за календарним планом)  кошти, зазначені у розділі І цього Договору до прийняття в експлуатацію , на рахунок цільового фонду Радчанської сільської ради з призначенням платежу: «Пайова участь  (внесок) у створенні і розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту села Радча  Радчанської сільської ради.»

2. За цим Договором з моменту зарахування на рахунок цільового фонду соціального розвитку Радчанської сільської ради  грошових коштів на пайову участь у створенні і розвитку  інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту села Радча  Радчанської сільської ради,Замовник передає право володіння , користування та розпорядження  вказаними коштами , сільській раді  . відповідно до їх цільового призначення та в порядку , передбаченому чинним законодавством України. З вказаного моменту

вищезазначені кошти стають комунальною власністю територіальної громади Радчанської сільської ради.

3. Кошти, отримані, як пайова участь(внесок) замовників об’єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту села Радча  Радчанської сільської ради.

ІІІ. Особливі умови

1. Об’єкти, майно та інші активи, придбані або створені за рахунок коштів Фонду, є комунальною власністю територіальної громади Радчанської сільської ради.

ІV. Відповідальність Сторін

1. У разі невиконання замовником будівництва умов Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту села Радча  Радчанської сільської ради щодо перерахування в повному обсязі коштів, Радчанська сільська  рада здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

2. Замовник у випадку несвоєчасної сплати внеску, передбаченого розділом І цього Договору сплачує пеню в розмірі 0,1% за кожний день прострочення, але не більше облікової ставки НБУ від суми Договору.

3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання  викликане обставинами форс – мажору.

V. Термін дії Договору

1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами  та діє до повного ними виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

VІ. Інші умови

1.  Зміни до цього Договору вносяться в установленому законодавством порядку за взаємною згодою Сторін, шляхом укладення відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору  або в судовому порядку.

2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.

3.Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

4.Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

VІ. Адреси та реквізити Сторін

Назва  Радчанська сільська рада                  Замовник__________________________________

Юридична адреса: вул. С.Бандери,26               __________________________________________

село Радча Тисменицький район                      __________________________________________

Івано-Франківська область                                __________________________________________

Код ЄДРПОУ :   04356337                                 __________________________________________

Розрахунковий рахунок_______________

В ГУ ДКСУ в Івано-Франківській області      __________________________________________

МФО 836014, код ЗКПО 24134283

Сільський  голова:                                             Замовник:

_____________________Вацеба В.М.              _______________________/_________________/

м.п.

 

 

Додаток № 3

до рішення Радчанської сільської ради

від 30 серпня 2012 року

Порядок

розрахунку пайової участі замовників будівництва

у створенні і розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту села Радча

Радчанської сільської ради

Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту село Радча Радчанської сільської ради визначається у Договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі у розвитку інфраструктури) з урахуванням   загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами , стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель і споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і поза майданчикових мереж і споруд та транспортних комунікацій.

У разі, якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі інвентаризаційної вартості, встановленої в технічному паспорті на будівлю.

Величина пайової участі встановлюється в розмірі:

  • 8 (вісім) відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування – для нежитлових будівель та/або споруд (крім будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення (санаторії));
  • 4(чотири) відсотки  загальної вартості будівництва об’єкта містобудування –  для багатоквартирних житлових будинків, для індивідуальних житлових будинків загальною площею більше 300, 0 квадратних метрів.

Забудовники несуть відповідальність за достовірність представленої інформації щодо кошторисної вартості об’єкта будівництва та не виконання умов Договору.

Для багатоквартирних житлових будинків в умовах Договору розмір пайової участі вираховувати пропорційно до площ житлового і окремо комерційного призначення.

Органу місцевого самоврядування забороняється вимагати від Замовника

будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів, крім пайової участі у розвитку інфраструктури села, передбаченої цим Положенням, а також крім випадку, якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва Замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури  населеного пункту села Радча зменшується на суму їх кошторисної вартості , а такі інженерні мережі/споруди передаються у комунальну власність.

 

Секретар сільської ради                                                Романишин Г.І.

 

                                                                                                                                             

Додаток № 4

до рішення Радчанської сільської ради

від 30 серпня 2012 року

 

 

Положення

про цільовий фонд розвитку

інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури

населеного пункту села Радча Радчанської сільської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  населеного пункту села Радча Радчанської сільської ради  (далі – Цільовий фонд) створюється з метою фінансування заходів щодо розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури села Радча.

1.2.Кошти, отримані , як пайова участь (внесок) від замовників об’єктів містобудування , можуть використовуватися виключно на створення і розвиток

інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури села Радча. Конкретні напрямки використання коштів Цільового фонду  затверджуються у сільському бюджеті на відповідний бюджет з урахуванням вимог абзацу 1 пункту 1.2 цього Положення.

1.3.Розпорядником коштів Цільового фонду є Радчанська сільська рада.

1.4. Терміни , які вживаються у цьому Положенні:

1.4.1. Замовник  -  фізична або юридична особа , яка має у власності або у користуванні земельну ділянку  і подала,  у встановленому законодавством порядку,  заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни  (у тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування;

1.4.2. Розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція , реставрація, капітальний ремонт, розширення та придбання об’єктів інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури села Радча;

1.4.3. Інженерно – транспортна інфраструктура – це комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

1.4.4. соціальна інфраструктура – це будівлі , споруди, та інші об’єкти сфери освіти, охорони здоров’я, культури , соціального захисту, фізичної культури і спорту, об’єкти житлового, житлово-комунального та комунального господарства, а також територій загального користування, що визначені Законом України «Про благоустрій населених пунктів».

1.5. Сільський голова укладає і веде облік Договорів про Пайову участь замовників у розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури села та контролює виконання Договорів замовниками.

1.6. Головний бухгалтер сільської ради веде облік грошових коштів, що надходять до сільського бюджету від Замовників відповідно до вказаних Договорів, та контролює виконання Договорів Замовниками.

 

 

 

2. Джерела формування Цільового фонду.

 

2.1. До джерел формування Цільового фонду належать кошти , надійдуть від Замовників відповідно до Порядку пайової участі замовників у розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури села Радча та Договорів, які будуть укладені відповідно до вказаного Порядку.

 

3.Використання коштів Цільового фонду.

 

3.1. Кошти цільового фонду використовуються виключно на розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури села Радча.

3.2. Конкретні напрямки використання коштів Цільового фонду затверджуються сільською радою з урахуванням програм соціально - економічного розвитку на відповідний бюджетний рік.

 

4. Звітність про формування та використання Цільового фонду

 

4.1. Контроль за використанням коштів Цільового фонду  здійснюється постійною комісією сільської ради з питань бюджету.

4.2. Звіти про надходження та використання коштів Цільового фонду затверджуються сільською радою щоквартально разом із звітами про виконання сільського бюджету.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                       Романишин Г.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *